Zemljišče zazidljivo Savinjska, Rogatec, Cena: 488.000,00 EUR

zemljišče zazidljivo

prodaja:

šifra:
ML0463
vrsta objekta:
zemljišče
tip:
zazidljivo
država:
Slovenija
velikost:
27.180,00 m²
ostalo:
zemljiška knjiga
Prodamo nezazidano stavbno zemljišče v gospodarski coni RO-09 Rogatec. Poslovna cona leži tik ob železniški progi, ta nudi povezavo od hrvaške meje pa vse do Kopra. Zemljišče leži med železniško progo in reko Sotlo, kjer poteka meja s Hrvaško.  Do mejnega prehoda Dobovec je zemljišče oddaljeno le 10 km. Zazidljivo zemljišče je komunalno neopremljeno, vendar je v  neposredni bližini vsa infrastruktura. V območju gospodarskih con je mogoče graditi objekte za obrtne, skladišče, prometne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti. Gradnja objektov je mogoča ob faktorju izrabe parcele (Fiz) 2,40, faktorju zazidanosti (Fz) 0,80 ter faktorju zelenih površin (Fzp) 0,10. Odmiki od sosednjih parcel so minimalno 4m, od ceste pa minimalno 6m. Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno število parkirnih mest. V prodajno cen...

Kontakt:

Nastja Kobal

Prodajne storitve

Strokovna sodelavka pri storitvah prodaje nepremičnin


T: Dunajska cesta 152, SI-1000 Ljubljana

M: +386 41 391 651

nastja.kobal@monetic.si · www.har.si

lokacija: