Opis

PRODAMO
Zemljišče za gradnjo stanovanjske soseske v naselju Pondor

V naselju Pondor prodamo zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo v izmeri 15.527 m2 (parcelne št. 1595/7, 1596/1, 1596/10 in 1596/11  k.o. Ojstriška vas). Zemljišče je predvideno za gradnjo nove stanovanjske soseske Pondor - jug, znotraj katere je predvidenih pet nizov s po štirimi enostanovanjskimi vrstnimi hišami, skupaj 20 vrstnih hiš ter 14 enostanovanjskih samostoječih hiš.  Znotraj soseske  je predvidena vsa potrebna komunalna infrastruktura (TP postaja, cisterna za plin, začasna čistilna naprava, KTV + TK postaja) in otroško igrišče.

Veljavni prostorski akti dopuščajo gradnjo vrstnih hiš velikosti niza do 10 x 24 metrov in etažnosti do K+P+M, lahko tudi manj. Kota pritličja je enaka koti terena ob dovozu. V vsakem nizu so predvidene po štiri enostanovanjske vrstne hiše s po 2 parkirnima mestoma in urejenimi vrtovi na zahodni strani objektov. Enostanovanjske hiše so lahko velikosti do 8 x 16 metrov in etažnosti K+P+M.

Zemljišče se nahaja na južnem robu naselja Pondor, na jugozahodnem obrobju Spodnje Savinjske doline. Od avtocestnega odcepa Vransko in gostišča Grof je oddaljeno le 2,5 km. Lokacija nudi mirno življenje v naravi in hkrati odlično povezanost z mestnimi središči. Naselje Pondor je od Ljubljane oddaljeno le 35 minut vožnje, 15 minut od Celja in 40 minut od Maribora. Poleg odlične prometne infrastrukture je v neposredni bližini naselja vsa potrebna družbena infrastruktura za kvalitetno bivanje: osnovna šola, vrtec, trgovine, pošta, zdravstvena ambulanta in športna dvorana.