Opis

Prodamo skladiščne prostore v kleti objekta na naslovu Barletova cesta 4b, Medvode. Prostori v skupni izmeri 388 m2 se v celoti nahajajo v kletnih prostorih poslovnega objekta.

Nepremičnina se nahaja v obrtni coni Preska v Medvodah. Dostop je možen po asfaltni cesti, ki poteka skozi cono. Prostori so dostopni preko lastnega vhoda po stopnišču in imajo tovorno dvigalo. V okolici se nahajajo predvsem poslovni in industrijski objekti. Objekt je lociran na poseljenem predelu mesta in je dobro viden.

Dostop je možen preko parcel, ki so v tuji lasti. Sužnost nujne poti dostopa v zemljiški knjigi ni urejena.