Opis

Prodamo nezazidano stavbno zemljišče se v naselju Spodnji Vrsnik v Občini Idrija.
Stavbno zemljišče v naravi predstavlja zelene površine in sicer pretežno travnik, ki se trenutno uporablja kot pašnik, del površin pa je porasel z drevjem. Zemljišče je sestavljeno iz dveh parcel (833 m2 in 2.668 m2) v skupni izmeri 3.501 m2. Na  zemljišču je dovoljena gradnja eno in dvostanovanjskih stavb, namenjenih bivanju. Kmetijskim in spremljajočim dejavnostim so namenjene spremljajoče izobraževalne, trgovske, gostinske, storitvene, kulturne, gasilske stavbe, športna igrišča za športe na prostem, otroška in druga javna igrišča ter ne-stanovanjske kmetijske stavbe,...

Navedana prodajna cena že vključuje 22% DDV.