Opis

Prodamo nezazidano stavbno zemljišče v gospodarski coni RO-09 Rogatec. Poslovna cona leži tik ob železniški progi, ta nudi povezavo od hrvaške meje pa vse do Kopra. Zemljišče leži med železniško progo in reko Sotlo, kjer poteka meja s Hrvaško.  Do mejnega prehoda Dobovec je zemljišče oddaljeno le 10 km.

Zazidljivo zemljišče je komunalno neopremljeno, vendar je v  neposredni bližini vsa infrastruktura. V območju gospodarskih con je mogoče graditi objekte za obrtne, skladišče, prometne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti. Gradnja objektov je mogoča ob faktorju izrabe parcele (Fiz) 2,40, faktorju zazidanosti (Fz) 0,80 ter faktorju zelenih površin (Fzp) 0,10. Odmiki od sosednjih parcel so minimalno 4m, od ceste pa minimalno 6m. Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno število parkirnih mest.

V prodajno ceno je že vključen 22% DDV.