Opis

V poslovni coni Markišavci, prodamo nezazidano stavbno zemljišče površine 8.607 m2. Zemljišče se nahaja v bližini trgovine Merkur Murska Sobota tik ob regionalni cesti iz smeri Murske Sobote proti naselju Markišavci.

Zemljišče je komunalno neopremljeno. Dovoljena je gradnja objektov s faktorjem pozidave do 80% in višino objektov do 8 m. Območje je predvideno za gradnjo objektov za obrtno, industrijsko, gospodarsko, trgovsko, prometno, poslovno ali skladiščno dejavnost.

Prodajna cena že vljučuje 22% DDV.