Osnovni podatki

Osnovni podatki

MONETIC, poslovne storitve, d.o.o.
Dalmatinova ulica 2A, 1000 Ljubljana

Vpis v sodni register podjetij: pod št. 1/24974/00, SRG št. 631/94
Osnovni kapital: 1.000.000,00 EUR
Matična številka: 5834163000
Davčna številka: SI77494962
Šifra dejavnosti: 41.100
Transakcijski račun: Sl56 0700 0000 3552 812 odprt pri Gorenjska banka d.d.                                 

E-pošta: info@monetic.si