O nas

O nas

Družba MONETIC d.o.o.  je del MK Group - enega vodilnih regionalnih holdingov z bilančno aktivo v višini skoraj 5 milijard evrov. Skupina posluje na področju kmetijstva, bančništva in turizma v Srbiji, Sloveniji, Hrvaški in Črni gori.

Cilj družbe je čim bolj učinkovito upravljati portfelj slabih posojil ter stanovanjskih in poslovnih nepremičnin v Sloveniji. Prizadevamo si ustvariti stabilne in rastoče donose, hkrati pa zaščititi portfelj pred negativnimi tveganji.

Preoblikovanje potenciala sredstev v upravljanju v dejansko rast podjetja, ljudi in celotne družbe je temelj našega delovanja. Zato soustvarjamo in izvajamo najnovejše trajnostne poslovne modele ter dvigujemo poslovne standarde v ključnih vidikih poslovanja.

Naše poslanstvo je najti poslovne rešitve, ki prinašajo optimalne finančne rezultate v okviru jasno opredeljenih poslovnih načel. Prizadevamo si prispevati k trajnostnemu razvoju lokalnega gospodarstva in to želimo doseči z dinamično kulturo uspešnosti.

Svoje zaposlene motiviramo z jasnimi cilji, podpiramo kulturo odprte in dvosmerne komunikacije, nenehno upravljanje znanja in nagrajevanjem učinkovitosti. Zaposlene vodijo temeljne vrednote, ki jih razvijamo v podjetju: zanesljivost, timski duh, inovativnost in odgovornost.