Obveščamo vas, da se je družba HETA Asset Resolution d.o.o., pravna naslednica družbe Hypo Leasing d.o.o., z matično številko 5834163000, preimenovala v MONETIC d.o.o. Sprememba imena (firme družbe) je vpisana v sodni register pristojnega sodišča v Ljubljani in je začela veljati s 3. decembrom 2020.

Novo ime bomo uporabljali v vseh nadaljnjih uradnih dokumentih in postopkih.

Odločitev za preimenovanje je posledica junijskih sprememb v lastniški strukturi naše družbe, katere 100% lastnik je družba ERMAGED LIMITED iz Cipra, sicer del skupine MK Group.

MK  Group je v Sloveniji prisotna že 5 let in ima v Sloveniji v lasti Gorenjsko banko, hotel Kempinski Palace Portorož ter 53% Letališča Portorož. Družba MK Group je ena vodilnih regionalnih družb z bilančno aktivo v višini skoraj 5 milijard evrov. Skupina posluje na področju kmetijstva, bančništva in turizma s posebnim poudarkom na Srbiji, Sloveniji, Hrvaški in Črni gori.

MONETIC d.o.o. ohranja svojo ekipo strokovnjakov, že ustaljene poslovne procese in odgovornost za upravljanje premoženja družbe, pri čemer si bomo prizadevali še bolj utrditi prepoznavnost tako na domačem trgu kakor tudi v tujini.